Ngày 26/02/2021 Chi bộ Trung tâm GDNN - GDTX Thị xã Phổ Yên long trọng tổ chức lễ kết nạp Đảng cho đ/c Nguyễn Thị Chang. Chúc đ/c luôn nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao