Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS HCM, thực hiện sự chỉ đạo của BTV Thị Đoàn Phổ Yên, sự chỉ đạo của Chi uỷ, Ban giám đốc trung tâm; căn cứ vào kế hoạch năm học, kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2019 - 2020. Hôm nay, Đoàn TNCS HCM trung tâm GDNN_GDTX Phổ yên long trọng tổ chức Đại hội đoàn viên nhiệm kỳ 2019 – 2020

Đại hội vui mừng được chào đón đại biểu Thị đoàn Phổ Yên, đại biểu lãnh đạo trung tâm, đại biểu khối đoàn trường học thị xã, đại biểu đoàn xã, phường lân cận đến dự - động viên và chúc mừng đại hội. 

Tại Đại hội, thay mặt cho Đoàn chủ tịch đ/c Phan Như Quỳnh đã trình bày "Báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên trung tâm 2018 - 2019 đồng thời đề ra dự thảo chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên trung tâm nhiệm kì 2019 - 2020". 

Đại hôi được lắng nghe ý kiến chỉ đạo của đ/c Nguyễn Ngọc Quỳnh - BTCB - Giám đốc trung tâm và đ/c Tạ Hồng Hà - Bí thư Thị đoàn Phổ Yên. 

Tại Đại hội đã bầu ra được BCH đoàn trung tâm nhiệm kì 2019 - 2020 gồm 11 đ/c; BTV đoàn gồm 3 đ/c. 

Đ/c Bùi Việt Dũng được tín nhiệm giữ chức danh Bí thư đoàn TN trung tâm

Đ/c Mai Duy Lưu được tín nhiệm giữ chức danh Phó BT đoàn TN trung tâm 

Dưới đây là một số hình ảnh của Đại hội: