Nhân dịp nghỉ hè năm học 2018 - 2019, để đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của phụ huynh và các em học sinh, trung tâm GDNN - GDTX thị xã Phổ Yên liên kết với các trường đại học, cao đẳng trong tỉnh mở các lớp học rèn luyện kỹ năng về nghề nghiệp cho đối tượng học sinh như sau: 

 

1. Lớp "Kỹ thuật chế biến món ăn" 

+ Thời gian đào tạo: 20 buổi (60 tiết)

+ Địa điểm: Tại trung tâm GDNN - GDTX thị xã Phổ Yên

+ Nội dung: Học cách chế biến các món ăn thông dụng tại gia đình, nhà hàng, trong các lễ hội. 

+ Học phí: 500.000đ/ 1 khóa học/1 hs

2. Lớp "Ứng dụng công nghệ thông tin"

+ Thời gian đào tạo: 20 buổi (60 tiết)

+ Địa điểm: Tại trung tâm GDNN - GDTX thị xã Phổ Yên

+ Nội dung: Bồi dưỡng các kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, sử dụng các phần mềm ứng dụng tin học vào học tập và cuộc sống như: Kỹ thuật sd máy tính, các ứng dụng trên mạng Internet, công nghệ 4.0

+ Học phí: 500.000đ/ 1 khóa học/ 1 hs. 

3. Lớp " Kỹ thuật hàn điện dân dụng"

+ Thời gian đào tạo: 20 buổi (60 tiết)

+ Địa điểm: Tại trung tâm GDNN - GDTX thị xã Phổ Yên

+ Nội dung: Các kỹ năng về hàn điện dân dụng, vận dụng làm các đồ vật trong gia đình, trong sản xuất, các sản phẩm theo nhu cầu phổ biến

+ Học phí: 500.000đ/1 khóa học/ 1hs 

Vậy trung tâm thông báo để các bậc phụ huynh nắm được đồng thời đăng ký cho con em mình tham gia vào các lớp học kỹ năng hè tại trung tâm . 

Tân trọng!