1:  Hệ văn hoá : học sinh học 3 năm cấp 3 ra trường cấp bằng THPT hệ chính quy.

2 : Trung tâm liên kết với trường Cao đẳng Công thương Thái Nguyên đào tạo nghề hệ Cao Đẳng tại trung tâm với các ưu đãi đặc biệt :

+ Học nghề cao đẳng miễn phí ;

+ Thực tập ngay tại trung tâm ( không phải đi thực tập công ty)

+ Thầy cô trực tiếp giảng dạy tại trung tâm .

+ Nhà trường cung cấp đầy đủ trang thiết bị hiện đại phục vụ quá trình học nghề tại trung tâm

+ Học sinh ra trường cấp bằng “ Kỹ sư thực hành “