BÁO CÁO  TỔNG KẾT NĂM HỌC 2018-2019

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2018-2019

Thực hiện công văn số: 767/SGDĐT - GDTX  ngày 16 tháng 05 năm 2019 của Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên về việc Hướng dẫn tổng kết năm học 2018-2019. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên thị xã Phổ Yên xây dựng báo cáo với các nội dung như sau:

BÁO CÁO

TỔNG KẾT NĂM HỌC 2018-2019

 

Thực hiện công văn số: 767/SGDĐT - GDTX  ngày 16 tháng 05 năm 2019 của Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên về việc Hướng dẫn tổng kết năm học 2018-2019. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên thị xã Phổ Yên xây dựng báo cáo với các nội dung như sau:

A. Đánh giá hoạt động năm học 2018 - 2019

I. Đánh giá chung

1. Tổ chức

  • Tổng số học sinh toàn trường: 312 em;
  • Tổng số lớp: 10 lớp
  • Tổng số CB, GV, NV : 18 người. Trong đó:
  • + BGĐ: 1 người   
  • + Tổ trưởng: 02 người   
  • + Giáo viên: 11 người
  • + Nhân viên: 2 người
  • + HĐ bảo vệ: 2 người

2. Thuận lợi

- Trường luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của phòng của phòng GDCN-GDTX Sở GDĐT Thái Nguyên, Thị ủy, hội đồng nhân dân, UBND thị xã Phổ Yên.

          - Ban đại diện cha mẹ học sinh luôn sát sao,quan tâm ủng hộ, hưởng ứng các phong trào,cũng như các hoạt động giáo dục.

          - Cán bộ Giáo viên toàn trung tâm tư tưởng ổn định và yên tâm công tác.

          - Cơ sở vật chất từng bước được đầu tư xây dựng, có đủ điều kiện phục vụ công tác dạy và học.

         3. Khó khăn

           - Cơ sở vật chất nhà trường còn thiếu  các phòng chức năng và các phòng học bộ môn: phòng đoàn, phòng y tế, phòng thí nghiệm...

- Đời sống của một bộ phận gia đình học sinh còn khó khăn, thiếu quan tâm đến việc học tập của con em.

- Một số học sinh nhận thức còn chậm, chưa chăm chỉ học tập

II. Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019

1. Những kết quả đạt được

a. Công tác chỉ đạo và xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường theo định hướng phát triển năng lực người học; số chủ đề dạy học liên môn đã xây dựng và thực hiện nghiêm túc; đồng thời các nội dung dạy học được lồng ghép, nội dung giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống trong các môn học, hoạt động giáo dục được triển khai chi tiết cụ thể theo các kế hoạch đã xây dựng.

- Đổi mới công tác quản lí theo hướng phân công nhiệm vụ cho tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên trung tâm  đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian hoàn thành; tiếptục thực hiện có hiệu quả công tác pháp chế, công tác thi đua khen thưởng, kỉ luật, công tác chuyên môn, hành chính, góp phần đưa các hoạt động của trung tâm ngày càng đi vào nề nếp, hiệu quả hơn nữa.

- Rà soát lại các chỉ tiêu, kế hoạch một cách thường xuyên để kịp thời có những chỉ đạo, điều chỉnh kịp thời nhằm hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng tiến độ, chất lượng và yêu cầu.

b. Công tác chỉ đạo, tổ chức và quản lý hoạt động chuyên môn; đổi mới hình thức, phương pháp, kĩ thuật dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh; đổi mới cơ chế quản lý chuyen môn; sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn; tăng cường điều kiện đảm bảo chất lượng và sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học; kết quả tổ chức và quản lý các hoạt động chuyen môn trên trang mạng “ trường học kết nối”; các giải pháp, mô hình giáo dục mới, đặc thù của từng địa phương.

- Đẩy mạnh công tác dạy và  học, đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới kiểm tra đánh giá; thực hiện nghiêm túc kế hoạch năm học, PPCT, thực hiện tốt hơn nữa qui chế, nề nếp chuyên môn. Xây dựng và triển khai sinh hoạt tiếp các chủ đề: Chủ đề môn học, chủ đề tích hợp, chủ đề liên môn

- Tăng cường tổ chức các hội thảo, sinh hoạt chuyên đề: Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh theo chỉ đạo của Phòng GDTX.

- Tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh hoạt động của tổ, nhóm chuyên môn;đưa các hoạt động này ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả; đề cao vai trò củatổ trưởng, tổ phó, nhóm trưởng chuyên môn trong công tác xây dựng, tham mưu vàtriển khai thực hiện các kế hoạch, đặc biệt là các chuyên đề theo nhiệm vụ năm học.

- Thực hiện cơ chế để bồi dưỡng, khuyến khích, động viên cán bộ,giáo viên, nhân viên nâng cao hơn ý thức và tinh thần làm việc, có những đóng góp tích cực vào thành tích chung của trung tâm.

c. Công tác giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh; việc xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, an toàn, vệ sinh.

- Chủ động sáng tạo lồng ghép các quy tắc ứng xử văn hoá cho học sinh vào các hoạt động  giáo dục học sinh hàng ngày.

- Tuyên truyền tới các bậc phụ huynh cùng phối hợp thực hiện bộ quy tắc xây dựng môi trường văn hoá tại lớp mình phù hợp với tình hình thực tế của lớp, địa phương.

- Đoàn TN trung tâm duy trì tập thể dục giữa giờ vào các ngày thứ 3,5 và tập dân vũ giữa giờ vào các ngày thứ 4,6.

- Trong năm học 2017-2018 trung tâm đã xây dựng xong một sân bóng rổ và sân cầu lông nhằm phục vụ cho các em học sinh được tập luyện, thi đấu trong các chương trình hoạt động của Đoàn vào các dịp 20/11; 26/3…

- Tổ chức các cuộc thi văn nghệ, thể thao giữa các nhóm lớp, trong các ngày lễ: Ngày thành lập Đảng 03/2; Ngày sinh nhật Bác 19/5; Ngày giải phóng miền Nam 30/4; Ngày Quốc tế lao động 1/5,Cách mạng tháng tám thành công 19/8 và ngày Quốc Khánh 2/9 lồng ghép với các hoạt động Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường….Các ngày kỷ niệm như Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3;Ngày thành lập ĐTNCS Hồ Chí Minh 26/3; Ngày Tết trung thu cho thiếu nhi;  Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11; Ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22/12; Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6.

d. Công tác giáo dục – xóa mù chữ.

2. Kết quả 2 mặt giáo dục

a. Hạnh kiểm

Lớp

Số HS

Tốt

Khá

Trung bình

Yếu

SL

Tỷ lệ

SL

Tỷ lệ

SL

Tỷ lệ

SL

Tỷ lệ

10

123

36

29,27

53

43,09

33

26,83

1

0,81

11

58

35

60,34

17

29,32

6

10,34

0

0

12

131

58

44,27

20

15,27

53

40,46

0

0

Toàn TT

312

129

41,35

90

28,85

92

29,49

1

0,31

b. Học lực

Lớp

Số HS

Giỏi

Khá

Trung bình

Yếu

SL

Tỷ lệ

SL

Tỷ lệ

SL

Tỷ lệ

SL

Tỷ lệ

10

123

0

0

17

13,82

94

76,42

12

9,76

11

58

0

0

20

34,48

38

65,52

0

0

12

131

2

1,53

25

19,08

104

79,39

0

0

Toàn TT

312

2

0,64

62

19,87

236

75,64

12

3,85

 

B. Phương hướng nhiệm vụ năm học 2019-2020

+ Nâng cao chất lượng dạy và học để thu hút học sinh, phấn đấu tuyển sinh lớp 10 đạt từ 3 lớp trở lên

+ Tập thể lớp tiên tiến 30% trở lên

+ Xếp loại hạnh kiểm hàng năm: Khá, tốt 50 - 60% Yếu khoảng 5%  Trung bình số còn lại

+ Xếp loại học lực hàng năm: Khá: 20%; Yếu :5%; Trung bình số còn lại Không có học lực kém

+ Học sinh lên lớp hàng năm: 95% trở lên

+ Học sinh tốt nghiệp THPT: Hàng năm đạt 85% trở lên

+ Học sinh đỗ vào các trường Đại học: khoảng 5%

+ Học sinh tham gia học TCCN: 95% trở lên

+ Đoàn TNCSHCM Trung tâm: Đạt Đoàn trường vững mạnh.

+ Công Đoàn: Phấn đấu hàng năm đạt công đoàn tiên tiến.

C. Đề xuất, kiến nghị

- Đề nghị phòng GDCN-GDTX Sở GDĐT Thái Nguyên luôn quan tâm về công tác giảng dạy và tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho Trung tâm GDNN – GDTX Phổ Yên trong công tác chuyên môn.

Trên đây là báo cáo tổng kết năm 2018-2019 của Trung tâm GDNN-GDTX ./.

 

GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Ngọc Quỳnh

 

 

Bài tin liên quan
THÔNG BÁO TUYỂN SINH CÁC LỚP KỸ NĂNG HÈ 2019 29/05/19

Nhân dịp nghỉ hè năm học 2018 - 2019, để đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của phụ huynh và các em học sinh, trung tâm GDNN - GDTX thị xã Phổ Yên liên kết với các trường đại học, cao đẳng trong tỉnh mở các lớp học rèn luyện kỹ năng về nghề nghiệp cho đối tượng học sinh như sau: 

TUYỂN SINH MỚ LỚP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN DÀNH CHO HỌC SINH HÈ NĂM 2019 28/05/19

Tin học đang giữ vai trò chủ đạo trong việc chuẩn bị cho học sinh khả năng tiếp nhận, mở rộng tri thức và sáng tạo trong thời đại thông tin, kết nối và toàn cầu hóa.

Nhằm bổ sung kiến thức và hỗ trợ đắc lực học sinh tự học và tập nghiên cứu; tạo cơ sở vững chắc cho việc ứng dụng công nghệ kỹ thuật số, phục vụ phát triển nội dung kiến thức mới, triển khai phương thức giáo dục mới và hiện đại cho tất cả môn học, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên thị xã Phổ Yên mở lớp bồi dưỡng công nghệ thông tin dành cho học sinh hè 2019.

Lễ tổng kết năm học 2016-2017 08/07/17

Sáng 24 tháng 5 năm 2017, trường THPT  long trọng tổ chức lễ tổng kết năm học 2016 - 2017, tuyên dương giáo viên dạy giỏi, học sinh có thành tích trong học tập.

Tin đọc nhiều
Hướng dẫn sử dụng một số công cụ, phần mềm tổ chức dạy-học trực tuyến (Bài 1: Phần mềm ViettelStudy) 08/02/20

Như đã đưa tin, bộ phận CNTT của Sở sẽ liên tục cập nhật các cách làm thực tế, video chia sẻ kinh nghiệm, các bài viết của các chuyên gia giáo dục, nhà giáo có kinh nghiệm, các ứng dụng CNTT hữu ích nhằm mục đích triển khai hoạt động học trực tuyến tới các đơn vị, nhà trường, giáo viên, học sinh. Đề nghị các đơn vị nghiên cứu, học tập và chia sẻ các cách làm hiệu quả của đơn vị mình. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ đồng chí Lý Tiến Hải, chuyên viên Sở GDĐT, số điện thoại, zalo: 0973870888, email: hailt.so@thainguyen.edu.vn hoặc thường xuyên truy cập website: http://thainguyen.edu.vn

Một số biện pháp dạy học, giao việc cho học sinh học tập tại nhà 06/02/20

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) trong dạy và học, đặc biệt trong thời gian học sinh nghỉ học ở nhà do dịch cúm do chuẩn mới vi rút Corona gây ra, Sở GDĐT Thái Nguyên đã có văn bản số 184/SGDĐT-GDTrH ngày 06/02/2020 hướng dẫn tổ chức hoạt động học trực tuyến tới các đơn vị.

Hướng dẫn sử dụng một số công cụ, phần mềm tổ chức dạy-học trực tuyến (Bài 2: Công cụ tiện ích của Google) 08/02/20

Như đã đưa tin, bộ phận CNTT của Sở sẽ liên tục cập nhật các cách làm thực tế, video chia sẻ kinh nghiệm, các bài viết của các chuyên gia giáo dục, nhà giáo có kinh nghiệm, các ứng dụng CNTT hữu ích nhằm mục đích triển khai hoạt động học trực tuyến tới các đơn vị, nhà trường, giáo viên, học sinh. Đề nghị các đơn vị nghiên cứu, học tập và chia sẻ các cách làm hiệu quả của đơn vị mình. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ đồng chí Lý Tiến Hải, chuyên viên Sở GDĐT, số điện thoại, zalo: 0973870888, email: hailt.so@thainguyen.edu.vn hoặc thường xuyên truy cập website: http://thainguyen.edu.vn

Hướng dẫn sử dụng một số công cụ, phần mềm tổ chức dạy-học trực tuyến (Bài 3: Sử dụng mạng xã hội Zalo, Facebook) 10/02/20

Như đã đưa tin, bộ phận CNTT của Sở sẽ liên tục cập nhật các cách làm thực tế, video chia sẻ kinh nghiệm, các bài viết của các chuyên gia giáo dục, nhà giáo có kinh nghiệm, các ứng dụng CNTT hữu ích nhằm mục đích triển khai hoạt động học trực tuyến tới các đơn vị, nhà trường, giáo viên, học sinh. Đề nghị các đơn vị nghiên cứu, học tập và chia sẻ các cách làm hiệu quả của đơn vị mình. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ đồng chí Lý Tiến Hải, chuyên viên Sở GDĐT, số điện thoại, zalo: 0973870888, email: hailt.so@thainguyen.edu.vn hoặc thường xuyên truy cập website: http://thainguyen.edu.vn

Cho trẻ mầm non, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tạm nghỉ học từ 04/2 đến hết ngày 09/02/2020 03/02/20

Trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, 10 giờ sáng nay (ngày 03/02/2020), Sở GDĐT Thái Nguyên đã có Văn bản số 145/SGDĐT-CTTT cho phép trẻ mầm non, học sinh, sinh viên các trường phổ thông, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tạm nghỉ học từ 04/2 đến hết ngày 09/02/2020.

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 11
Tháng 08 : 114
Năm 2020 : 16.480