Trao phần thưởng cho các em học sinh giỏi và học sinh tiên tiến năm học 2018-2019