Thực hiện chỉ đạo của Liên đoàn Lao động thị xã Phổ Yên về việc: “Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện QCDC, tổ chức đối thoại, Hội nghị CB, CC, VC và người lao động năm 2021”.

Được sự đồng ý của lãnh đạo chi bộ Trung tâm GDNN-GDTX, sáng ngày 07/03/2021, công đoàn Trung tâm phối hợp với cơ quan tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2021 nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được trong năm 2020 và đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện năm 2021.

Về dự Hội nghị, về phía chi bộ, cơ quan:

+ Đ/c Nguyễn Ngọc Quỳnh – BT chi bộ, Giám đốc Trung tâm

+ Đ/c Vũ Thị Quyên – Chủ tịch công đoàn, PGĐ Trung tâm

Về dự với hội nghị có đầy đủ toàn thể cán bộ, công chức viên chức, người lao động của Trung tâm