Thực hiện lời kêu gọi của Thị đoàn - Hội LHTN Thị xã phổ yên ;

Thực hiện kế hoạch số 07 KH/ĐTN về việc phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt .

Được sự đồng ý cấp uỷ- Ban giám đốc Trung tâm, sáng 26/10/2020 BCH Đoàn Trung tâm tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ . Cuộc vận động đã thu hút được đông đảo cán bộ, giáo viên, học sinh tham gia .

Thực hiện lời kêu gọi của Thị đoàn - Hội LHTN Thị xã phổ yên ;

Thực hiện kế hoạch số 07 KH/ĐTN về việc phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt .

Được sự đồng ý cấp uỷ- Ban giám đốc Trung tâm, sáng 26/10/2020 BCH Đoàn Trung tâm tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ . Cuộc vận động đã thu hút được đông đảo cán bộ, giáo viên, học sinh tham gia .

BCH Đoàn tiếp tục nhận quyên góp đến hết ngày mai 27/10/2020.

Rất mong nhận được sự quan tâm ủng hộ của Thầy cô và các e học sinh