Thực hiện công văn 284/SGDĐT – TCCB ngày 01 tháng 3 năm 2017 về việc bồi dưỡng tin học, ngoại ngữ theo tiêu chuẩn CDNN giáo viên mầm non, phổ thông công lập. Thực hiện kế hoạch đào tạo và liên kết đào tạo của Trung tâm GDNN – GDTX với Trường Đại học công nghệ thông tin và truyền thông Thái Nguyên. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên Phổ Yên thông báo tuyển sinh các lớp bồi dưỡng, thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT quy định tại Thông tư 03/2014/BTTTT

THÔNG BÁO

Về việc mở lớp Bồi dưỡng, thi cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản

Thực hiện công văn 284/SGDĐT – TCCB ngày 01 tháng 3 năm 2017 về việc bồi dưỡng tin học, ngoại ngữ theo tiêu chuẩn CDNN giáo viên mầm non, phổ thông công lập.

Thực hiện kế hoạch đào tạo và liên kết đào tạo của Trung tâm GDNN – GDTX với Trường Đại học công nghệ thông tin và truyền thông Thái Nguyên. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên Phổ Yên thông báo tuyển sinh các lớp bồi dưỡng, thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT quy định tại Thông tư 03/2014/BTTTT như sau:

1. Đối tượng: sinh viên, cán bộ công chức, viên chức có nhu cầu.

2. Thời gian:

- Thời gian học: các ngày trong tuần (theo nhu cầu của học viên).

- Thời gian thi: thi vào cuối các tuần trong tháng ( khi 1 lớp đảm bảo đủ 30 học viên)

3. Địa điểm ôn thi và thi: Tại Trung tâm GDNN-GDTX thị xã Phổ Yên, Phường Đồng Tiến, Thị xã Phổ Yên ( Cạnh UBND phường Đồng Tiến).

4. Lệ phí:

- Lệ phí ôn thi và thi: 1.600.000đ/khoá học/học viên.

5. Hồ sơ đăng ký:

- Đơn đăng ký (theo mẫu).

- Chứng minh thư nhân dân (bản sao).

- 02 ảnh 4x6 (ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh vào mặt sau của ảnh).

Thông tin liên hệ:

Phòng giáo vụ Trung tâm GDNN - GDTX Thị xã Phổ Yên;

ĐT 0208.3863567, Cô Bích: 0963828622; Website : http://ttgdtxphoyen.thainguyen.edu.vn/; Email:  ttgdtxphoyen@gmail.com.

Xin trân trọng thông báo./.