Trung tâm GDNN-GDTX Thị xã Phổ Yên tiền thân là Trung tâm GDTX Phổ Yên được thành lập từ năm 1992. Là một đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập hàng năm thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học bổ túc THPT và luôn luôn có tỷ lệ thi tốt nghiệp THPT dẫn đầu các đơn vị trong khối GDTX toàn tỉnh. Đồng thời lồng ghép liên kết đào tạo trung cấp nghề cho hoc sinh và đã đào tạo được nhiều khóa học sinh với trình độ công nhân kỹ thuật bậc 3 và được các doanh nghiệp tuyển dụng đánh giá cao về tay nghề kỹ thuật. - Địa điểm trụ sở: Đường Lý Nam Đế, xóm Thanh Quang, Phường Đồng Tiến, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên; Điện thoại: 0280.3863567 - WEBSITE thành viên (GDNN-GDTX) của cổng Thông tin điện tử Sở Giáo dục và ĐT tỉnh Thái Nguyên (http://thainguyen.edu.vn/); Email: trungtamgdnngdtxphoyen@gmail.com. - Tuyển sinh trực tiếp tại Phòng Giáo vụ của Trung tâm - Cô Bích: 0963828622

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN THỊ XÃ PHỔ YÊN

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2017-2018

Trung tâm GDNN-GDTX Thị xã Phổ Yên tiền thân là Trung tâm GDTX Phổ Yên được thành lập từ năm 1992. Là một đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập hàng năm thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học THPT hệ giáo dục thường xuyên và luôn luôn có tỷ lệ thi tốt nghiệp THPT dẫn đầu các đơn vị trong khối GDTX toàn tỉnh. Đồng thời lồng ghép liên kết đào tạo  trung cấp nghề cho hoc sinh và đã đào tạo được nhiều khóa học sinh với trình độ công nhân kỹ thuật bậc 3 và được các doanh nghiệp tuyển dụng đánh giá cao về tay nghề kỹ thuật.

- Địa điểm trụ sở: Đường Lý Nam Đế, xóm Thanh Quang, Phường Đồng Tiến, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên;  Điện thoại: 0280.3863567

- WEBSITE thành viên (GDNN-GDTX) của cổng Thông tin điện tử Sở Giáo dục và ĐT tỉnh Thái Nguyên (http://thainguyen.edu.vn/); Email:  trungtamgdnngdtxphoyen@gmail.com.

- Tuyển sinh trực tiếp tại Phòng Giáo vụ của Trung tâm - Cô Bích: 0963828622

*  HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN HỌC

 - Hình thức: Học sinh học theo hình thức chính quy 3 năm.

 - Thời gian: Học vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7.

- Thi tốt nghiệp cấp bằng Trung học phổ thông.

*  HỒ SƠ TUYỂN SINH

- Phiếu đăng ký tuyển sinh (theo mẫu có sẵn).

- Bản sao giấy khai sinh.

- Học bạ THCS (bản sao)

- Bằng tốt nghiệp THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời.

*  HỌC PHÍ VÀ CHẾ ĐỘ MIỄN , GIẢM ( Theo quy định hiện hành )

* Ghi chú:

1/ Học nghề phổ thông: Để học sinh được cộng điểm khuyến khích khi thi tốt nghiệp THPT, Trung tâm tổ chức cho học sinh lớp 11 học nghề phổ thông (miễn phí).

2/Tuyển sinh Trung cấp nghề: Trung tâm liên kết với Trường Cao đẳng nghề tuyển sinh đào tạo các lớp nghề cho đối tượng học viên lớp 10 (năm học 2017 - 2018) vừa học văn hóa, gồm:

* Trung cấp nghề Hàn : Thời gian học 24 tháng

* Trung cấp nghề Cắt gọt kim loại ( Tiện, Phay, bào…): Thời gian học 24 tháng

* Trung cấp nghề Điện công nghiệp: Thời gian học 24 tháng

* Trung cấp nghề kỹ thuật chế biến món ăn: Thời gian học 24 tháng

* Trung cấp dược: Thời gian học 24 tháng

Hình thức học: Tập trung; Học phí: Miễn phí 100%.