Trong học kì I vừa qua Ban Giám đốc trung tâm đã quyết đinh khen thưởng để kip thời động viên biểu dương các tập thể lớp , các em học sinh có thành tích xuất sắc trong các phong trào hoạt động đoàn, rèn luyện nề nếp học tập.

Trong học kì I vừa qua để kip thời động viên biểu dương các tập thể lớp , các em học sinh có thành tích xuất sắc trong các phong trào hoạt động đoàn, rèn luyện nề nếp học tập.Ngày 15/01/2018  Ban Giám đốc trung tâm đã quyết định khen thưởng cho 2 tập thể lớp 11A , 11B đã tích cực tham gia các phong trào đoàn, giữ gìn nề nếp trong các hoạt động , luôn tham gia đầy đủ , có trách nhiệm, nhiệt tình trong công việc. Khen thưởng cho 22 em học sinh đã đạt danh hiệu học sinh tiên tiến trong học kì I. Tổng số tiền thưởng là 1.300.000đ , số tiền khen thưởng được trích từ quỹ khuyến học của trung tâm năm học 2017 - 2018. Rất mong các tập thể lớp , các em học sinh tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm trong các phong trào, tích cực học tập để đạt được những thành tích cao hơn . Giúp cho phong trào của Trung tâm ngày càng phát triển .

Dưới đây là một số hình ảnh : 

Giám đốc Nguyễn Ngọc Quỳnh trao thưởng cho 2 tập thể lớp đã đạt thành tích xuất sắc trong phong trào Đoàn, nề nếp học tập.

 Giám đốc Nguyễn Ngọc Quỳnh trao thưởng cho 22 em học sinh đã đạt danh hiệu học sinh tiên tiến.