Để đánh giá những kết quả đã thực hiện được trong năm 2017 và đề ra phương hướng năm 2018, sáng ngày 08/03/2018, Trung tâm GDNN - GDTX thị xã Phổ Yên đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và người lao động năm 2018.

Để đánh giá những kết quả đã thực hiện được trong năm 2017 và đề ra phương hướng năm 2018, sáng ngày 08/03/2018, Trung tâm GDNN - GDTX thị xã Phổ Yên  đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và người lao động  năm 2018.

 Đến tham  dự với hội nghị có sự hiện diện của Đ/C Nguyễn Ngọc Quỳnh Bí thư chi bộ - Giasm đốc trung tâm . Đ/C Trần Văn Huấn Chủ tịch công đoàn cơ quan, cùng toàn thể các cán bộ nhân viên, giáo viên có mặt đầy đủ tại hội nghị.

 Hội nghị diễn ra dưới sự điều hành của 3 đồng chí trong đoàn chủ tịch . Đ/C Nguyễn Ngọc Quỳnh Bí thư chi bộ - Giám đốc trung tâm . Đ/C Trần Văn Huấn -  Chủ tịch công đoàn. Đ/C Lê Văn Hoàng - Công đoàn viên .Thư kí hội nghị gồm 2 đ/c : Đ/C Phạm Thị Hạnh - Giáo viên ,Đ/c Trần Thị Hằng giáo viên.

 Thay mặt Đảng ủy, BGĐ trung tâm, Đ/c Nguyễn Ngọc Quỳnh - Giám đốc trung tâm đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 . Báo cáo đã khẳng định rõ năm 2017 là năm học bản lề đầu tiên sau khi trung tâm được sát nhập, trong năm đầu tiên mặc dù trung tâm đã gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất điều kiện dạy và học thiếu thốn, đội ngũ giáo viên trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm , nhưng được sự quan tâm của UBND thị xã Phổ yên các điều kiện về cơ sở vật chất ngày càng được hoàn thiện, đầy đủ hơn, Đáp ứng nhu cầu dạy và học . Kết quả năm 2017 đã chuyển thành công số học sinh tại trung tâm cũ lên trung tâm mới tại Phường Đồng Tiến . Về lĩnh vực giáo dục Nghề nghiệp Trung tâm đã mở và dạy được 2 lớp nghề sơ cấp Trồng rau an toàn tại xã Đông cao và lớp Sử dụng thuốc thú y trong chăn nuôi tại xã Thành Công. Cũng tại hội nghị đ/c Giám đốc đã đề ra mục tiêu phương hướng năm 2018 đó là tăng cường đẩy mạnh công tác tuyển sinh nghề sơ cấp dạy nghề cho lao động nông thôn trong phạm vi thị xã với chỉ tiêu 350 học viên . Tiếp tục tư vấn tuyển sinh học giáo dục thường xuyên tại trung tâm với chỉ tiêu 2 lớp 10, bên cạnh đó đẩy mạnh liên kết nghề , tuyển sinh nghề, tuyển sinh lao động với các công ty, nhà máy trên địa bàn thị xã Phổ yên .

 

 Đ/C Nguyễn Ngọc Quỳnh - Giám đốc trung tâm thông qua báo cáo kết quả nhiệm vụ năm 2017, đề ra mục tiêu phương hướng năm 2018.

 Tại hội nghị Đ/c Đồng Thị Thành - Kế toán đã báo cáo chi tiêu ngân sách  năm 2017 , cùng nhau thảo luận thông qua dự thảo chi tiêu nội bộ trung tâm năm 2018 .Hội nghị đã được nhận sự nhất trí cao của toàn thể cán bộ, nhân viên giáo viên tại trung tâm .

 Tại hội nghị Đ/C Trần Văn Huấn - Chủ tịch công đoàn đã chủ trì bầu Ban thanh tra nhân nhân trung tâm . Kết quả  Đ/c Lê Văn Hoàng được bầu  Trưởng Ban thanh tra nhân dân , Đ/C Trần Thủy Tiên - Phó ban thanh tra nhân dân ,Đ/C Trần Thị Hằng- Ủy viên .

 

Đ/c Trần Văn Huấn - Chủ tịch công đoàn chủ trì bầu Ban thanh tra nhân dân .

Hội nghị diễn ra thành công tốt đẹp với sự nhất trí cao của toàn thể trung tâm, điều này sẽ góp phần giúp cho toàn thể cán bộ nhân viên trung tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch được giao trong năm 2018.