Trung Tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã Phổ Yên được thành lập tại Quyết định số 3526/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh Thái Nguyên. Trung tâm GDNN-GDTX là đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc UBND thị xã Phổ Yên, chịu sự quản lý về chuyên môn của Sở Lao động thương binh xã hội và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên: - Địa điểm trụ sở: Đường Lý Nam Đế, xóm Thanh Quang, Phường Đồng Tiến, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên; Điện thoại: 0280.3863567 - WEBSITE thành viên (GDNN-GDTX) của cổng Thông tin điện tử Sở Giáo dục và ĐT tỉnh Thái Nguyên (http://thainguyen.edu.vn/); Email: ttgdnntxphoyen@thainguyen.edu.vn

GIỚI THIỆU

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP – GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

THỊ XÃ PHỔ YÊN

Trung Tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã Phổ Yên được thành lập tại Quyết định số 3526/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh Thái Nguyên. Trung tâm GDNN-GDTX là đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc UBND thị  xã Phổ Yên, chịu sự quản lý về chuyên môn của Sở Lao động thương binh xã hội và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên:

- Địa điểm trụ sở: Đường Lý Nam Đế, xóm Thanh Quang, Phường Đồng Tiến, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên;  Điện thoại: 0280.3863567

- WEBSITE thành viên (GDNN-GDTX) của cổng Thông tin điện tử Sở Giáo dục và ĐT tỉnh Thái Nguyên (http://thainguyen.edu.vn/); Email: ttgdnntxphoyen@thainguyen.edu.vn

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1. Đào tạo nghề:

Tổ chức đào tạo nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh và dịch vụ ở trình độ sơ cấp và đào tạo nghề nghiệp các chương trình ngắn hạn dưới 03 tháng; Đào tạo theo hình thức kèm cặp nghề, truyền nghề, tập nghề; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động trong doanh nghiệp; bồi dưỡng hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động; Đào tạo nghề cho lao động nông thôn và tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng và Tổ chức các hoạt động dạy và học; kiểm tra và cấp chứng chỉ theo quy định:

Các ngành nghề đào tạo:

- Các nghề kỹ thuật:  sửa chữa điện dân dụng,sửa chữa trang thiết bị điện dân dụng,lắp đặt điện nội thất, sửa chữa điện tử; nghề hàn, cắt gọt kim loại,sửa chữa xe máy, máy kéo công suất nhỏ, sửa chữa và bảo trì máy tính…

         - Các nghề về lĩnh vực nông thôn: kỹ thuậtchăn nuôi, thú y, kỹ thuật trồng trọt, kỹ thuật sơ chế bảo quản sản phẩm cây lương thực, cây công nghiệp thực phẩm, hoa màu; kỹ thuật gia công  đồ mộc, sửa chữa công trình thủy lợi, sửa chữa lắp đặt mạng lưới cấp thoát nước gia đình; các nghề đan, móc, ren thủ công…

- Các ngành nghề đào tạo khác: đào tạo ngoại ngữ, tin học, sơ cấp nấu ăn, dinh dưỡng, may mặc,sơ cấp văn thư,văn phòng, thư ký văn phòng, chăm sóc làm đẹp,trang điểm thẩm mỹ.

2. Giáo dục thường xuyên:Tổ chức thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên bao gồm: Chương trình xóa mù chữ và tiếp tục sau khi biết chữ; Chương trình THPT giáo dục thường xuyên và THPT trên địa bàn thị xã. Học sinh học bổ túc THPT được đăng ký học trung cấp nghề tại TT theo chương trình liên kết đào tạo .

3. Giáo dục hướng nghiệp:

      - Tư vấn nghề nghiệp, tư vấn việc làm cho người học; phối hợp với các trường THCS, THPT tuyên truyền, hướng nghiệp, phân luồng học sinh.

      - Phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình người học trong hoạt động đào tạo nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp; tổ chức cho người học tham quan, thực hành, thực tập tại doanh nghiệp.

4. Liên kết đào tạo:

      - Liên kết đào tạo đại học, cao đẳng và trung cấp hệ vừa làm vừa học.

      - Đào tạo cấp chứng chỉ tin hoc, ngoại ngữ theo thẩm quyền.

      - Dịch vụ giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động, tư vấn du học.

5. Tổ chức lao động sản xuất và dịch vụ kỹ thuật phục vụ đào tạo.

6. Nghiên cứu ứng dụng các đề tài khoa học về giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp, thử nghiệm, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.