Căn cứ kế hoạch số 95/KH –BGDĐT Ngày 07/03/2018 về tổ chức Cuộc thi “ Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ” năm 2018; Thực hiện công văn số 362/SGDĐT- CC ngày 20 tháng 3 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên về việc tham gia cuộc thi “ Tuổi trẻ học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; BCH Đoàn trung tâm GDNN – GDTX xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền và triển khai việc tổ chức cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Căn cứ kế hoạch số 95/KH –BGDĐT Ngày 07/03/2018 về tổ chức  Cuộc thi “ Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ” năm 2018;

          Thực hiện công văn số 362/SGDĐT- CC ngày 20 tháng 3 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên về việc tham gia cuộc thi “ Tuổi trẻ học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;

          BCH Đoàn trung tâm GDNN – GDTX  xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền và triển khai việc tổ chức cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

 Sáng ngày 02/04/ năm 2018 BCH Đoàn đã tổ chức cho toàn bộ các em học sinh lớp 12 tại trung tâm . đây là cuộc thi có ý nghĩa vô cùng ý nghĩa nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI).

 

Chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018), 43 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018); 128 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018); 107 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2018) .

Góp phần tôn vinh các tấm gương tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 Cuộc thi đã đem lại kiến thức về những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thế hệ trẻ; những bài học về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nội dung cơ bản trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.Tư tưởng Hồ Chí Minh với biển, đảo Việt Nam. Những nội dung cơ bản của chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Những thành tựu, kết quả đạt được trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất là trong 32 năm đổi mới (1986 - 2018), những chủ trương lớn trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

 Đây là cuôc thi vô cùng ý nghĩa và đem lại nhiều kiến thức bổ ích cho học sinh . Đồng thời đã khơi dậy phong trào cho học sinh, sinh viên Việt Nam.

Dưới đây là một số hình ảnh cuộc thi :

  Đoàn thanh niên tháng 4 năm 2018